[vc_row][vc_column][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”English Policy” tab_id=”1515416196587-31e07d7e-b84a”][vc_column_text]Privacy, Security & Personal Information

We protect your privacy. You will be safe when you entrust yours
personal data. We comply with current data protection legislation and internal rules for it
practical handling.
The purpose of this policy is to tell you how we treat your personal information, what we do
use them, who will get to know them and under what conditions and how you
can take advantage of your rights.

Background

We treat your personal information only for specific and explicit purposes, and
We always strive to use the least privacy-sensitive data.
We may need your personal information to fulfill your agreement. We may also need yours
personal data to provide you with good service, for example, follow-up, warranties and
information.
You are entitled to oppose the use of personal data for direct marketing. When we
collecting personal information about you for the first time, you will get more information about this and how
You can oppose it.

What personal data do we treat?

We process personal information in order to follow up your request and only when we have
legal basis. We never take other tasks than those we need to complete our agreement with you.
Here are examples of personal data we treat:
– Name Legal basis: Required to complete agreement
– Address Legal basis: Required to complete agreement
– E-mail address Legal basis: Consent
– Phone number Legal basis: Required to complete agreement
– Personal identification number Legal basis: Required to complete contract / legal obligation
– Property designation Legal basis: Legal obligation
– Content you publish, such as user-generated content Legal basis: Consent

How do we access your personal information?

To be included in our register, you as a customer have come to us with a request and
thus communicating your information. You hereby agree that we process your information.
You have the right to revoke your consent at any time. We will no longer be treated
your personal data or obtain new, provided that it is not required to
fulfill our obligations under contract or law. When we sign an agreement, you agree to
that we process your personal information
We also get access to your personal information as follows:
– Details you provide us directly
– Information we receive when you sign up for newsletters and other mailings
– Information we receive when answering surveys and surveys
– Financing – If you want to add a financing to your purchase, we will share with you
Information to the companies we have cooperation with, in connection with this, is also done
credit.

Responsibility

LV Liquids AB is personally responsible, which means we are responsible for
how your personal information is processed and your rights are taken advantage of.
If you have questions about the personal information we store, if you want to update or delete data or if you have other questions regarding our handling of personal information, please contact us at info@liquidvoyage.eu.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Svenska Villkor” tab_id=”1527165005037-09a9ddb9-28f7″][vc_column_text]Sekretess, säkerhet & personuppgifter

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina
personuppgifter. Vi följer gällande dataskyddslagstiftning samt interna regler för den
praktiska hanteringen.
Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi
använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du
kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål, och
vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.
Vi kan behöva dina personuppgifter för att uppfylla avtal. Vi kan också behöva dina
personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller, uppföljning, garantier och
information.
Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi
samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur
du kan motsätta dig det.

Du har när som helst rätt att raderas ur systemet (med vissa begränsningar pga bokföringslagen). Dina uppgifter vid genomfört köp lagras i 7 år med hänsyn till bokföringslagen.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar personuppgifter för att kunna följa upp din förfrågan och endast när vi har
laglig grund. Vi tar aldrig andra uppgifter än de vi behöver för att fullfölja vårt avtal med dig.
Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:
– Namn Rättslig grund: Krävs för att slutföra avtal
– Adress Rättslig grund: Krävs för att slutföra avtal
– E-postadress Rättslig grund: Samtycke
– Telefonnummer Rättslig grund: Krävs för att slutföra avtal
– Personnummer Rättslig grund: Krävs för att slutföra avtal / rättslig förpliktelse
– Fastighetsbeteckning Rättslig grund: Rättslig förpliktelse
– Innehåll du själv publicerar, t.ex noteringar vid beställning Rättslig: grund Samtycke

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

För att finnas med i vårt register har du som kund själv kommit till oss med en förfrågan och
därmed delgivit oss dina uppgifter. Du samtycker därmed till att vi behandlar dina uppgifter.
Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla
dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att
fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. När vi ingår ett avtal samtycker du också till
att vi behandlar dina personuppgifter
Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:
– Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
– Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
– Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
– Finansiering – Om du vill lägga upp en finansiering på ditt köp delar vi med oss av dina
uppgifter till de bolag vi har samarbete med, i samband med detta görs också en
kreditupplysning.

Vilka har tillgång till din information?

För att tillhandahålla vissa tjänster, måste vi dela din information med en tredje part. Nedan finns en specifikation på vad vi delar, vem vi delar det med och varför.

Vi lämnar ut din adress till tredje part, i detta fall speditörerna Postnord och DHL Freight och betaltjänsterna Klarna, Bambora, PayPal, Swish. Vi använder Oderland som webbhotell som också har tillgång till uppgifterna. Vi använder Google Analythics för att se statistik.

Ansvar

LV Liquids AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för
hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.
Om du har frågor om vilka personuppgifter vi lagrar, om du vill att vi uppdaterar eller raderar uppgifter eller om du har andra frågor som rör vår hantering av personuppgifter så kontakta oss på info@liquidvoyage.eu.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]